Bureau Educatief

Welkom bij Bureau Educatief!


Bureau Educatief is een innovatief adviesbureau voor onderwijs en kinderopvang, gespecialiseerd in kindontwikkeling & voor- en vroegschoolse educatie. Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het vergroten van de pedagogische en educatieve kwaliteit.


PeuterPlusPlan zet Kindontwikkeling op #1
Bureau Educatief ontwikkelde in 2016 kindvolgsysteem PeuterPlusPlan. Met PeuterPlusPlan volg je gericht de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0-4 jaar. PeuterPlusPlan is een innovatief kindvolgsysteem dat zich onderscheidt door eenvoud en een unieke werkwijze!


Aandacht voor Welbevinden en Betrokkenheid bij de BSO
In 2022 ontwikkelde Bureau Educatief het digitale instrument AWB, waarmee de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen bij de BSO gemeten kan worden. Het instrument levert waardevolle aanwijzingen en adviezen op om de pedagogische kwaliteit te verbeteren.PeuterPlusPlan

Met PeuterPlusPlan volg je de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0 - 4 jaar op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren. We bieden naast de ontwikkellijnen voor peuters ook ontwikkellijnen voor baby’s en dreumesen.WEBBASED EN MET DE IPAD APP
PeuterPlusPlan werkt volledig digitaal! Webbased op elk apparaat en op de iPad met de app! PeuterPlusPlan geeft pedagogisch professionals kennis in handen over de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen. Door observaties te registreren wordt het volgende stapje in de ontwikkeling zichtbaar. Deze ontwikkelingsgegevens kunnen daardoor meteen omgezet worden in bewust handelen. Hierdoor krijgen de kinderen een passend aanbod in de zone van de naaste ontwikkeling.


VROEGTIJDIG SIGNALEREN
Je wilt een kind het aanbod bieden waar hij aan toe is, ongeacht de leeftijd. Daarom werkt PeuterPlusPlan vanuit ontwikkelingsfasen en niet vanuit leeftijdsfasen. Zo krijgt ieder kind unieke kansen om zichzelf te ontwikkelen. De observatiedoelen zijn in concreet, observeerbaar gedrag omschreven. Het is belangrijk om een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling vroeg te ontdekken. In PeuterPlusPlan worden deze automatisch gesignaleerd. Het systeem is uitgerust met een unieke optie die de ontwikkelingsleeftijd afzet tegen de te verwachte ontwikkeling.
Hierdoor is voor ieder kind, ongeacht voorsprong of achterstand, zichtbaar wat de doelen in de zone van naaste ontwikkeling zijn. Hierdoor kunnen interventies al vroegtijdig worden ingezet.


DOORGAANDE LIJN EN OVERDRACHT
De observatiegegevens geven een goed beeld van de vorderingen in de ontwikkeling. Door periodiek rapportages met ouders te delen geef je hen een duidelijk overzicht over de ontwikkeling van hun kind. PeuterPlusPlan werkt ook met overdrachtsdoelen, welke zorgen voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.


HET GROEPSHULPPLAN
Met het ingebouwde hulpplan bespaar je veel tijd. Het wordt daarmee nog eenvoudiger om af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Vanuit het hulpplan kan er direct gestimuleerd, geobserveerd en geregistreerd worden.


EEN ALLES-IN-ÉÉN KINDVOLGSYSTEEM
PeuterPlusPlan werkt niet met extra modules tegen betaling. Al onze tools en menu-opties, zijn voor alle gebruikers volledig beschikbaar. Zo maakt u zonder extra kosten gebruik van het groepshulpplan, de themaplanner voor ontwikkelingsgericht werken, de (gemeentelijke) monitor voor ontwikkelingsvoortgang en de notitiemogelijkheid voor (VVE) monitoring.

SUPPORT & HELPDESK
PeuterPlusPlan biedt een persoonlijke en uitmuntende service. Wij staan dagelijks voor u klaar en rekenen geen extra kosten voor de ondersteuning die u nodig heeft. Onze goed bereikbare helpdesk helpt u snel verder bij problemen. Onze helpdesk is eenvoudig te bereiken via email, WhatsApp of telefonisch.

DEMO BEKIJKEN
Bekijk hier onze demo en ontdek hoe onze visie zich vertaalt naar de unieke werkwijze van ons kindvolgsysteem.

LICENTIEKOSTEN
Wij vinden het belangrijk dat PeuterPlusPlan voor alle soorten organisaties betaalbaar is. Daarom hanteren we diverse tariefgroepen met voordelige licentietarieven. Klik hier voor de tarieventabel

MEER INFORMATIE OF GELIJK AAN DE SLAG?
Vraag hier meer informatie aan of ervaar vrijblijvend alle mogelijkheden van PeuterPlusPlan door een proefaccount aan te vragen.Aandacht voor Welbevinden en Betrokkenheid bij de BSO

In welke mate voelen de kinderen zich prettig en genieten ze volop van alles wat de BSO te bieden heeft?HET INSTRUMENT
AWB is een online instrument waarmee de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen bij de BSO geobserveerd kan worden. Met AWB observeer je in welke mate kinderen zich prettig voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid). Het instrument levert aanwijzingen op om de pedagogische kwaliteit te verbeteren.

>

BESTELLEN
Per LRK (Landelijk Registratienummer Kinderopvang) kan één account worden aangemaakt voor €78,95 per jaar. Er kan binnen één locatie met meerdere groepen worden gewerkt met één account.


Klik hier om contact op te nemen.

WELBEVINDEN
Staan de kinderen te juichen om naar de BSO te gaan en voelen ze zich als een vis in het water of hoor je regelmatig gehuil en gemopper?
Je wilt van de kinderen in de groep graag weten of ze plezier beleven en of ze volop genieten bij de BSO. Met AWB krijg je antwoord op de vraag hoe de kinderen zich voelen in relatie tot de omgeving (binnen- en buitenruimte), in relatie met andere kinderen en in relatie met de professionals.


BETROKKENHEID
Vergeten de kinderen de tijd tijdens het spelen en zie je dat ze geboeid bezig zijn? Of merk je dat ze vooral hun tijd aan het doorkomen zijn? Reageren ze enthousiast of ongeïnteresseerd op activiteiten? Je wilt van de kinderen in de groep weten of ze genieten van alles wat er te doen is en of de binnen- en buitenruimte hen voldoende aanspreekt. Met AWB krijg je antwoord op de vraag hoe betrokken de kinderen zijn tijdens activiteiten en tijdens het binnen- en buitenspel.


AWB is een online evaluatie-instrument waarin per groep observatiegegevens worden verzameld. De leidinggevende, locatiemanager of pedagogisch coach vult één of twee keer per jaar de online meting in, door in de groep een aantal momenten te observeren. AWB kan ook gebruikt worden in andere vormen van (groeps)opvang of in het onderwijs. Het instrument is geschikt voor groepen met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Met AWB observeer je de kinderen in de groep, omdat dat de plaats is waar je de pedagogische kwaliteit het beste kunt meten. De observatielijst bestaat uit een 30-tal vragen over wat kinderen concreet doen en wat hun ervaringen daarbij zijn. De observant vult de online observatie ter plekke op de groep in, door bij iedere vraag op 5-puntsschaal een score aan te geven.

De observatielijst wordt individueel per kind afgenomen. Om een goed beeld te krijgen neem je bij minstens de helft van de groep kinderen de online observatie af. De tijd die hiervoor gereserveerd mag worden betreft ongeveer 10-15 minuten per kind. De individuele observatiegegevens worden automatisch omgezet naar een groepsresultaat.


VERBETERPLAN
In de online omgeving kan een verbeterplan worden opgesteld, waarin passende aanbevelingen worden aangereikt. Met deze verbeterplannen kost het weinig tijd om resultaten te verwerken die bijdragen aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.


KWALITEITSBELEID
AWB is ontwikkeld om de pedagogische kwaliteit te evalueren en te verbeteren. Het online instrument biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep. Het is een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument, dat ontwikkeld is door Bureau Educatief.


KWALITEITSZORG
Als BSO werk je met AWB binnen een online omgeving, waarmee je de regie over de eigen pedagogische praktijk in handen neemt. Je geeft cyclisch aandacht aan de kwaliteitszorg door de AWB-cyclus 1 of 2 keer per jaar te doorlopen. De resultaten en verbeterplannen kunnen worden gebruikt voor het pedagogisch beleidsplan, het coachplan en het jaarverslag.WORKSHOPS & TRAININGEN

Bureau Educatief biedt scholing rondom kindontwikkeling, spel, educatie en de pedagogische kwaliteit.
We houden van maatwerk en duiken het liefst in actuele vraagstukken die onze expertise raken. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.TRAININGEN PEUTERPLUSPLAN
Elke organisatie kan zelf het systeem invoeren. Er is geen verplichte training nodig. Om uw organisatie te ontzorgen bij de implementatie bieden we diverse trainingen aan. In samenspraak maken we ze op maat voor uw organisatie.

 

PEUTER PLUS PLAN STARTTRAINING
Op een dagdeel of avond wordt PeuterPlusPlan middels een interactieve training aan het team gepresenteerd. Alle vaardigheden worden voorgedaan en geoefend. Na deze training is het team startklaar om met PeuterPlusPlan aan de slag te gaan.
Kosten: 245 euro (exclusief 21% btw.)

PEUTER PLUS PLAN VERDIEPING
Bij een specifieke vraag of situatie is ondersteuning op maat wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij ontwikkelingsgericht werken, werken met de themaplanner of het monitoren van ontwikkelingsgegevens. Neem voor een offerte op maat contact met ons op.

 

WORKSHOPS
We bieden ook workshops aan die reeds door ons zijn ontwikkeld. Deze workshops stemmen we uiteraard af op de visie en werkwijze van uw organisatie. We geven hieronder een korte indruk van ons aanbod. Vraag ons gerust om meer inhoudelijke informatie.


BEWEGEND LEREN & SPEL
Booster het Peuterbrein! Door bewegen & spelen leer je meer.
In deze workshop nemen we de dagelijkse praktijk onder de loep. Je leert om krachtige inzichten toe te passen en kritisch naar de eigen werksituatie te kijken.


WOORDENSCHAT BIJ PEUTERS & KLEUTERS
Hoe creëer je een rijke omgeving waarin jonge kinderen hun woordenschat volop kunnen uitbreiden? Je leert hoe rijke spelvormen ingezet kunnen worden om de woordenschatontwikkeling te stimuleren.


BOUWEN AAN DE BOUWHOEK
De bouwhoek is vaak een ondergeschoven kindje. In deze workshop leer je de ontwikkelingsstadia van het bouwen en hoe jij jonge kinderen kunt stimuleren om zich daarin te ontwikkelen.

DE KRACHT VAN SPEL
Spel als de motor voor ontwikkeling! In deze interactieve workshop leer je taal én spel verrijken. Zie jij de kansrijke momenten? Rijk spel ontstaat niet vanzelf! De rol van de professional en de rijk ingerichte speelomgeving zijn hierbij doorslaggevend. In deze workshop gaan we samen diverse thema’s uitwerken, zodat je na afloop naar huis gaat met een rugzak vol inspiratie en ideeën.


ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN
In deze leuke workshop leer je om een passend spelaanbod in de zone van de naaste ontwikkeling te creëren. Deze workshop zit bomvol tips en inspiratie om veel bewuster ontwikkelingsgericht aan het werk te gaan.

CREATIEVE ACTIVITEITEN BEGELEIDEN & HET ATELIER
In deze workshop focussen we niet op een ‘mooi product’, wel op de vraag: Hoe maken we het mogelijk om kinderen uit zichzelf te laten ontdekken, onderzoeken en te creëren?
In deze creatieve workshop leer je om een uitdagend atelier in te richten, waar het proces voorop staat!


WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID BIJ DE BSO
In deze workshop leer je observeren in welke mate kinderen zich prettig voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid). We richten ons op het verbeteren van de eigen kwaliteit, bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar de inrichting van de binnen- en buitenruimte.Contact

Karen Jongeneel


Bureau Educatief is een adviesbureau voor onderwijs en kinderopvang. Karen Jongeneel is de ontwikkelaar van PeuterPlusPlan en AWB en expert op het gebied van kindontwikkeling.

Neem gerust contact op.

Bel of mail ons vrijblijvend voor meer informatie!
06-48357423
 
info@bureaueducatief.nl
 
KvK nummer: 68836988